SEYFİ EMİR
Doktordan Randevu Al

Yardımcı Doçent Doktor SEYFİ EMİR

BİRİMİ

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

2000 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Y.Lisans

2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Doktora/S.Yeterlik/

UZMANLIK ALANLARI

Obezite Cerrahi 

Kolorektal Cerrahi

Proktoloji Cerrahi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Araştırma Görevlisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2008

Tabip Asteğmen Şırnak Asker Hastanesi 2008-2009

Uzman Doktor Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2013

Dr.Ögr.Üyesi Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2016

Dr.Ögr.Üyesi Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi 2016-2017

Dr.Ögr.Üyesi Özel Başarı Hastanesi 2017-

MESLEKİ ÜYELİKLER

Türk Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Emir S, Aydın M, Can G, Bali İ, Yıldırım O, Öznur M, Yıldız ZD, Sözen S, Gürel A. Comparison of colorectal neoplastic polyps and adenocarcinoma with regard to NLR and PLR. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015; 19 (19): 3613-3618 (SCI Expanded)

A2. Emir S, Topuz Ö, Kanat BH, Bali İ. Comparative Study Between Sinotomy Technique and Surgical Excision with primary closure Technique in pilonidal sinus disease, Sinotomy Technique Improves Quality of Life. Bosn J Basic Med Sci. 2014;14(4):263-267. (SCI Expanded)

A3. Emir S, Sözen S, Bali İ, Gürdal SÖ, Turan BC, Yıldırım O, Yetişyiğit T.  Outcome analysis of Laporoscopic D1 and D2 dissection in patients 70 years and older with gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2014; 7(10): 3501-3511. (SCI Expanded)

A4. Emir S, Gürdal SÖ, Sözen S, Bali İ, Yeşildağ E, Çelik A, Güzel S, Şahin Ö, Ay H, Topçu B. Does hyperbaric oxygen therapy reduce the effects of ischemia on colonic anastomosis in laparoscopic colon resection? Ann Ital Chir. 2016;87:83-91. (SCI Expanded)

A5. Emir S, Özkan Z, Altınsoy HB, Yazar MF, Sözen S, Bali İ. Ingested bone fragment in the bowel: Two cases and a review of the literature. World J Clin Cases 2013 October 16; 1(7): 187-190.

A6. Emir S, Sözen S, Yazar MF, Altınsoy HB, Solmaz ÖA, Özkan Z. Littoral-cell angioma

of the spleen. Arch Iran Med. 2013;16(3): 189-191. (SCI Expanded)

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Emir S, Kavlakoglu B, Yazar F, Pekcici R, Sarıcık B. Modified-Whip-Stow procedure for the management of the pancreatic remnant. 47th ESSR 2012/OP-58.

B2. Emir S, Kavlakoglu B, Yazar F. Mechanical bowel preparation before colorectal surgery: is it necessary? 47th ESSR 2012/OP-198.

B3. Kavlakoglu B, Emir S, Yazar F. Modified right hepatic vein dissection during the right hepatectomy. 47th ESSR 2012/P-21.

B4. Emir S, Kanat BH, Yazar FM, Sözen S, Kavlakoğlu B. Fournıer Gangrene: A Sıngle Center Experıence. 16th ESS 2012/PP-227.

B5. Emir S, Sözen S, Kanat BH, Özkan Z, Yazar FM, Kavlakoğlu B. Rısk Factors Morbıdıty and Mortalıty ın Obstructıng Colorectal Cancer. 16th ESS 2012/PP-374.

B6. Emir S, Özkan Z, Altınsoy HB, Yazar FM. Ingested Bone Fragment ın the Bowel: Two Cases and A Rewıew of the Lıterature. 16th ESS 2012/PP-383.

B7. Emir S, Kanat BH, Sözen S, Yazar FM, Kavlakoğlu B. Effıcacy of Hemovac Draın ın Pılonıdal Dısease Surgery: Randomızed Controlled Trıal. 16th ESS 2012/PP-573.

B8. Emir S, Kanat BH, Özkan Z, Kavlakoğlu B. Short- Term Results of Karydakıs Flap for Pılonıdal Sınus Dısease: 164 Patıents. 16th ESS 2012/PP-636.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Groin Hernia Repair in Laparoscopic Era; By Süleyman Çetinkünar, Hasan Erdem, B. Çağlar Bilgin, Seyfi Emir, İlhan Bali and Selim Sözen. Inguinal Hernia Edited by Silvestro Canonico, ISBN 978-953-51-1577-9, 132 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 04, 2014 under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/57011.

C2. Damage Control Surgery; By Burhan Hakan Kanat, Mehmet Bugra Bozan, Seyfi Emir, İlhan Bali, Selim Sözen, Burak Dal, Fatih Erol. Actual Problems of Emergency Abdominal Surgery by book edited by Dmitry Victorovich Garbuzenko, ISBN 978-953-51-2647-8, Print ISBN 978-953-51-2646-1, Published; September 21, 1016. DOI: 10.5772/64326

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Emir S, Kavlakoğlu B, Sözen S, Yazar FM, Özkan Z. Elektif kolorektal cerrahi 

öncesinde mekanik bağırsak temizliği gerekli midir? Prospektif, randomize ve kontrollü bir 

çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi 2012; 28(2):84-87.

D2. Emir S, Bali İ, Sözen S, Yazar FM, Kanat BH, Gürdal SÖ, Özkan Z. Laparoskopik kolesistektomi sırasında safra kesesi yatağından meydana gelen kanamalarda fibrin-yapıştırıcı uygulamasının etkinliği. Ulusal Cer Derg 2013; 29:158-161

D3. Emir S, Sözen S, Yazar FM, Özkan Z, Çetinkünar S, Özdaş S, Aziret M. İnkarsere inguinal herni onarımında mesh kullanımı: Güvenli ve uygulanabilir prosedür mü? Kafkas J Med Sci 2012; 2(1):15-20.

D4. Emir S, Sözen S, Altınsoy HB. Spigel hernisi: Olgu serisi ve deneyimimiz. J KARTAL TR 2012;23(2):72-76.

D5. Emir S, Kanat BH, Yazar FM, Sözen S, Kavlakoğlu B, Özkan Z. Fournier Gangreni: Tek Merkez Deneyimi: 11 Olguluk Retrospektif Çalışma. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;39(1):23-25.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Emir S, Sözen S, Atayoglu K, Böyük A, Özdemir C, Mengücek M. Total tiroidektomi planlanan MNG’ li olgularda İİAB gerekli mi?;17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010/P678

E2. Emir S, Sözen S, Böyük A, Civak T, Kısakürek M, Mengücek M. Duodenum yaralanmalarında mortaliteye etki eden en önemli faktör;17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010/P598

E3. Emir S, Sözen S, Yazar MF, Özkan Z, Çetinkünar S, Özdaş S, Azirat M. İnkarsere 

ingüinal herni onarımında mesh kullanımı: Güvenli ve uygulanabilir prosedür mü? 18. Ulusal 

Cerrahi Kongresi 2012/PB-335

E4. Emir S, Altınsoy HB, Yazar MF, Özkan Z, Sarıcık B, Kavlakoglu B. Dev mezenter 

kisti. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012/PB-838.

E5. Emir S, Yazar MF, Sözen S, Altınsoy HB, Bulut HT, Özkan Z. Fasciola hepatica’ ya 

bağlı olarak gelişen akut kolanjit ve pankreatit: Olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 

2012/PB-425.

 

E6. Emir S, Sözen S, Yazar MF, Altınsoy HB, Solmaz ÖA, Özkan Z. Dalağın nadir görülen 

bir tümörü: Littoral cell angioma. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012/PB-477.

E7. Emir S, Kavlakoglu B, Sözen S, Yazar MF, Özkan Z. Mekanik barsak temizliği elektif 

kolorektal cerrahi öncesi gerekli midir? 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012/PB-613. 

E8. Emir S, Gürdal SÖ, Sözen S, Bali İ, Çelik A, Güzel S, Şahin Ö, Ay H. Hiperbarik oksijenasyon kolon anastomozunda laparoskopinin iskemik etkilerini azaltabilir mi ? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014/PS-0490

E9. Emir S, Aydın M, Can G, Bali İ, Yıldırım O, Öznur M, Yıldız ZD, Sözen S, Gürel A. Kolorektal neoplastik polipten kolorektal kansere geçişte nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının biomarker olarak önemi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014/PS-0520

E10. Emir S, Yazar FM, Kanat BH, Can G, Özkan Z, Sözen S. Perianal apse nedeniyle cerrahi tedavi edilen hastalardaki perianal fistül sıklığı. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014/PS-0515

E11. Emir S, Yazar FM, Kanat BH, Sözen S. Pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde Karydakis flep ile V-Y flep tekniklerinin karşılaştırılması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 

2014/PS-0649

E12. Emir S, Kumral B, Yanık ME, Uygur R, Aktaş C, Erboğa M, Çağlar V, Tülübaş F, Balkaş G, Topçu B, Kulaç M, Erboğa ZF. Sıçanlarda Yanık Yara İyileşmesinde Topikal Olarak Uygulanan Kudret Narı (Momordica charantia) Yağının Etkileri. 12. National Histology And Embryology Congress 2014/P-208

E13. Emir S, Güneş Ö, Yazar FM, Sözen S. Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon Kanserlerinde Tek Basamaklı Rezeksiyon + Anastomoz ile Diversiyon İçeren Yöntemlerin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 2016/SS-108

F. Diğer yayınlar : 

F1. Emir S, Kanat BH, Yazar FM, Gürdal SÖ. Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatının Kısa Ve Uzun Dönem Sonuçları. Int J Basic Clin Med 2013; 1(1):15-18. 

F2. Emir S, Sözen S, Kanat BH, Özkan Z, Yazar FM,  Kavlakoğlu B, Bozan MB, Erol F. Mekanik bağırsak tıkanıklığına neden olan kolorektal kanserlerde morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler. Int J Basic Clin Med 2014;2(1):18-23.

Doktordan Randevu Al
Yrd. Doç. Dr. Seyfi EMİR ile İletişime Geçin
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.