FATİH HİKMET CANDAŞ
Doktordan Randevu Al

Yardımcı Doçent Doktor FATİH HİKMET CANDAŞ

BİRİMİ

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

Doğum Tarihi / Yeri:    1978 / Trabzon

İlk ve orta eğitimini Trabzon’da tamamladı

Üniversite: GATA Tıp Fakültesi / Ankara (1996-2002)

Uzmanlık Eğitimi: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / İstanbul (2005-2010)

UZMANLIK ALANLARI

Akciğer Kanserleri, Hiperhidrozis (Aşırı el, koltukaltı, yüz terlemesi, Klipsli ETS Ameliyatı), Bronkoskopi, Akciğer Enfeksiyonları, Bronşektazi, Pnömotoraks, Akciğer Kistleri, Plevra (Akciğer Zarı) Hastalıkları, Göğüs Duvarı Tümörleri.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

GATA Stajyer Birliği / Ankara (2002-2003)

Hava Meydan Komutanlığı / Yalova; Sağlık Amiri (2003-2005)

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / İstanbul; Uzmanlık Eğitimi (2005-2010), Uzman Doktor (2010-2014), Yardımcı Doçent (2014-2016)

Özel Başarı Hastanesi (2017- ... )

MESLEKİ ÜYELİKLER

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Tabipleri Birliği

BİLİMSEL YAYINLAR

Yurtdışı Yayınlar

1. Candas F, Gorur R, Haholu A, Yildizhan A, Yucel O, Ay H, Memis A, Isitmangil T. Is Tracheal Transplantation Possible with Cryopreserved Tracheal Allograft and Hyperbaric Oxygen Therapy? An Experimental Study. Ann Thorac Surg 2016;101:1139–44.

2. Candas F, Isilak Z, Yildizhan A, Uz O, Gorur R, Yalcin M, Isitmangil T. Does Endoscopic Thoracic Sympathectomy via Clipping Procedure Have Early Effects on Electrocardiographic Parameters? Indian J Med Res. 2017;145(4):498-502.

3. Candas F, Gorur R, Haholu A, Yiyit N, Yildizhan A, Gezer S, Sen H, Isitmangil T. The effects of clipping on thoracic sympathetic nerve in rabbits: early and late histopathological findings. Thorac Cardiovasc Surg. 2012;60(4):280-4.

4. Candas F, Yildizhan A, Gorur R. A different appearance of Ollier disease: enchondromatosis of the ribs. ANZ Journal of Surgery. Doi 10.1111/ans.13141.

5. Candas F, Berber U, Yildizhan A, Yiyit N, Gorur R, Isitmangil T. Anterior mediastinal Angiomyolipoma. Ann Thorac Surg. 2013;95(4):1431-2.

6. Candas F, Yildizhan A, Görur R, Isitmangil T. Aspergillus Colonization on Silk Suture Following Thoracic Surgery. Turk Gogus Kalp Dama. 2016;24(1):165.

7. Candas F, Yildizhan A, Gorur R, Işıtmangil T. Is bilateral chylothorax possible after simple cough? Yes. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015;23(4):471-3.

8. Candas F, Karslioglu B, Eyi YE, Sildiroglu O. A Giant Foreign Body due to Rocket Explosion. Eurasian J Med. 2013 Feb;45(1):71-2.

9. Yıldızhan A, Candaş F, Yavuz Ö, Görür R, Işıtmangil T. Pektus Ekskavatumlu Genç Erişkin Hastalarda Nuss İşlemi Deneyimlerimiz. Turk Gogus Kalp Dama. 2015;23(3):519-23.

10. Gorur R, Turut H, Yiyit N, Candas F, Yildizhan A, Sen H, Kutlu A, Kilic S, Isitmangil T. The influence of specific factors on postoperative morbidity in young adults with bronchiectasis. Heart Lung Circ. 2011;20(7):468-72.

11. Gorur R, Hahoglu A, Uzun G, Kutlu A, Turut H, Yiyit N, Candas F, Isitmangil T. Effects of hyperbaric oxygen therapy on wound healing after tracheal resection and end-to-end anastomoses in rats: results of early observations. Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56(6):359-362.

12. Görür R, Yıldızhan A, Türüt H, Şen H, Yiyit N, Candaş F, Işıtmangil T. Elterlemesi nedeniyle uygulanan 530 sempatektomi ameliyatı ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.  2009;17(1): 28-32.

13. Işıtmangil T, Görür R, Yiyit N, Yıldızhan A, Candaş F,  Sebit Ş, Tunç H, Selçuk S,  Kunter E. Toraksta kist hidatik hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 308 hastanın değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2010;18(1): 27-33.

14. Gorur R, Yiyit N, Yildizhan A, Candas F, Turut H, Sen H, Isitmangil T. Is T3 and T6 sympathetic clipping more effective in primary palmoplantar hyperhydrosis? Thorac Cardiovasc Surg. 2011;59(6):357-9.

15. Yiyit N, Türüt H, Işıtmangil T, İpçioğlu OM, Uzun G, Berber U, Candaş F, Görür R, Yıldızhan A. Pulmoner kontüzyon tedavisinde yeni bir yöntem: Hiperbarik oksijen, bir deneysel çalışma. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2012;20(4): 875-82.

16. Yiyit N, Kucukodaci Z, Gorur R, Isitmangil T, Candas F, Gezer S. Xanthoma of the rib in a patient with normolipidemia. Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(1):199-201. 

17. Gorur R, Kutlu A, Sonmez G, Yiyit N, Candas F, Kunter E, Isitmangil T. Retrospective analysis of treatment options in first recurrences of primary spontaneous pneumothorax in young adults. Eur J Gen Med. 2007;4(4):172-175.

18. Gorur R, Kunter E, Isitmangil T, Yiyit N, Kaya H, Candas F, Sonmez G. Medical image. Cough and wheeze. Nail clippers in the left main bronchus. N Z Med J. 2007;1265(120):9.

19. Yiyit N, Görür R, Candaş F, Yıldızhan A, Turhan V, Işıtmangil T. Hydatid cyst disease mimicking metastatic lung disease: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2011;35(2):120-124.

20. Uzun G, Candas F, Mutluoglu M, Ay H. Successful treatment of soft tissue radionecrosis injury with hyperbaric oxygen therapy. BMJ Case Rep. 2013 Jul 10;2013. pii: bcr2013009555.

Yurtiçi Yayınlar

1. Candas F, Yıldızhan A, Görür R. Solunum fonksiyonlarını ileri derecede bozan göğüs duvarı deformitesi. Türkiye Klinikleri Arch Lung. 2014;15(2):83-4.

2. Candaş F, Şaşmaz H, Yıldızhan A, Görür R, Küçükodacı Z, Işıtmangil T. Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü: Hibernoma. Türkiye Klinikleri Arch Lung. Doi:10.5336/archlung.2015-48926

3. Yıldızhan A, Yiyit N, Candaş F, Görür R, Işıtmangil T. Siyanoakrilat’ın bronş kapamadaki etkinliğinin deneysel bir modeled saptanması. Gülhane Tıp Dergisi  2012;54(3):228-32.

4. Yiyit N, Yıldızhan A, Candaş F, Görür R, Işıtmangil T. Yetişkin yaşa ulaşmış Jeune sendromu olgusu. Gülhane Tıp Derg 2015;57(2):188-9.

5. Görür R, Yıldızhan A, Yiyit N, Candaş F, Kutlu A, Tunç H, Işıtmangil T. Akciğer sekestrasyonu: bronşektazi nedeniyle opere edilen dört genç erişkin olgu. Gülhane Tıp Derg.  2008;50:39-41.

6. Yiyit N, Candaş F, Yıldızhan A, Görür R, Işıtmangil T, Demirer E. Yetişkinde konjenital bronko-özefagial fistül olgusu. Gülhane Tıp Derg 2014;56(4):244-5.

7. Görür R, Yiyit N, Yıldızhan A,  Gezer S, Sen H, Candaş F, Işıtmangil T. Aşırı Terleme Nedeniyle Klipsli Sempatektomi Uygulanan 30 Hasta ve Erken Dönem Sonuçları. Endoskopik-Laparaskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009;16(1):9-14.

8. Yiyit N, Sasmaz H, Kucukodacı Z, Candas F, Yildizhan A, Gorur R, Isitmangil T. Pulmonary Papillary Adenoma Localized Centrally. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015;29(2):109-12.

9. Yiyit N, Candaş F, Yıldızhan A, Görür R, Işıtmangil T. Bilateral Poland Sendromu Olgusu. J Clin Anal Med. 2012; Doi: 10.4328/JCAM.1457.

10. Yiyit N, Yıldızhan A, Candaş F, Görür R, Işıtmangil T. Yetişkinde Akciğer Aplazisi Olgusu. J Clin Anal Med. 2013; Doi: 10.4328/JCAM.1459.

Doktordan Randevu Al
Yrd. Doç. Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ ile İletişime Geçin
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.