DOĞAN IŞIK
Doktordan Randevu Al

Uzman Doktor DOĞAN IŞIK

BİRİMİ

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 

Uzmanlık İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri

Ana Bilim Dalı 2006 

 

UZMANLIK ALANLARI

KATILDIĞI  KURSLAR VE EĞİTİMLER VE KONGRELER 

Lotus Psikiyatri Kursları : Antişizofrenik Bulamadık, Antipsikotik versek olur mu?, Travmatik Stres Belirtilerinin Tedavisinde Kısa süreli Yaklaşımlar,  Motivasyonel Görüşme Tekniği,  Bipolar Duygudurum Bozukluğu Sağaltımında Yeni Duygudurum Dengeleyiciler, Kognitif  Terapi,  Psikiyatride Adli Uygulamalar,  2002

Sosyal Kaygı Bozukluğu Tanı ve Tedavisinde kullanılan Ölçekler, 2002 

İlaç Araştırmaları ve Etik Kurullar Kursu 2003

Şema terapi Eğitimi (Sertifikalı) 2006 

TPD Yeterlilik Sertifikası 2007 

Psikiyatride Zor Durumlar ve Tedavi Yaklaşımları, 2007 

Sağlık Bakanlığının Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu (sertifikalı) 2009 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin Kursu 2012 

Motivasyonel görüşme kursu 2013 

PANNS ve SCID eğitimi 2011 

Gebelikte ilaç kullanımı eğitimi 2010 

BAB da Psikoeğitim kursu 2011 

CETAD başlangıç eğitimi 2012 

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi 2011 

Şizofreni hastalarında Psikoeğitim kursu 2010 

İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı, 2013 

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Sempozyumu ,2013 

Cinsel Terapi Eğitimi, 1. Modül  2014 

Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi Eğitimi –Süperviyon,  , 2014 

7.Ulusal Anksiyete Kongresi, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları ve Şizofreni de Akılcı Tedavi ve Akılcı Psikoterapi, 2014 

Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi Eğitim Kursu, 2014 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, 2016 / 610 

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitimi, 07-09 Aralık 2016 

Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Bağımlılıkta Aile Terapisi Eğitimi, 2016 

WPA International 2016 Congress Cape Town / South Africa 

28th ECNP Congress 2015 Amsterdam / Netherlands 

23th International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry - Borderlands of Psychiatry 2016 Barcelona / Spain

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Psikiyatri Uzmanı / Yeşilyurt Devlet Hastanesi / 03.2006 - 06.2006

Psikiyatri Uzmanı / Iğdır Devlet Hastanesi / Zorunlu Hizmet / 06.2006 - 09.2007

Yörenin insanını Psikiyatri Bilimi ile tanıştıran ilk Psikiyatrist olarak Hastanenin Psikiyatri Bölümünü kurmuş ve 550 gün aktif görevde bulunmuştur. 

Psikiyatri Uzmanı / İzmir Şifa Hastanesi  — 10.2007 - 05.2008

Psikiyatri Uzmanı / Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi  — 06.2008 -06.2017

Psikiyatri Uzmanı - Dr. Öğretim Görevlisi / Medipol Üniversitesi Mega Hastaneler Kompleksi ─ 28.08.2017- 15.10.2018

Psikiyatri Uzmanı / Boylam Psikiyatri — 15.10.2018- 22.02.2019

Özel Başarı Hastanesi — 26.03.2019

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar:

1-Is quality of life associated with cognitive impairment in schizophrenia?

Alptekin K, Akvardar Y, Kivircik Akdede BB, Dumlu K, Işık D, Pirinçci F, Yahssin S, Kitiş A. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2005 Feb;29(2):239-44.

2- Melatonin: a suitable agent for depression associated with stroke ? Yulug B, Cam E, Cengiz N, Poelkin E, Isýk D, Bakar M, Ozan E, Kilic E. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2008 Fall;20(4):498-500 

3-Lower cocaine and amphetamine regulated transcript levels pose a risk for devoloping PCOS. O. Yilmaz, M. Calan, T. Kume, P. Yesil, D. Isik 

4- The therapeutic role of Rifampicin in Alzheimer's Disease. Yulug B, Hanoglu L, Ozansoy M, Isık D, Kilic U, Kilic E, Schabitz WR. Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Jan 8. doi: 10.1111/pcn.12637.

5-MORE EVIDENCE FOR HEADACHE AND SPONTANEOUS GLABELLAR ECCHYMOSIS: DOES THE HEADACHE TYPE OR THE TREATMENT RESPONSE MATTER? A NEUROVASCULAR HYPOTHESIS by Yulug, Burak; Isık, Dogan; Cankaya, Seyda; Ozdemir Oktem, Ece; Hanoglu, Lütfu. Psychiatry and Clinical Neurosciences - Manuscript ID PCN-0452-2018.R1,22 jan 2019.

Uluslararsı Toplantılardan Kabul Almış Bildiri ve Posterler:

1-Comorbidity and psychological differences among patients with anxiety disoders. Işık D, Yemez B, XIV. World Congress of Psychiatry. Czechia. Poster session. 20.09.2008-25.09.2008.

2-Temperament and character differences among patients with anxiety disorders. WPA İnternational Congress. Australia. Poster session. 28.11.2007-02.12.2007.

Ulusal Toplantılardan Kabul Almış Bildiri ve Posterler:

1-Atipik  antipsikotik ilaçların açlık kan şekeri, kilo artışı ve beden/kitle indeksine etkileri. Doğan Işık, Ayşegül Yıldız, Gökhun Yücel, Berna(Kıvırcık) Akdede, Kübra Turgut, Köksal Alptekin, Zeliha Tunca. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Antalya, 14-19 Ekim 2003, PS-PF-17;367-368. 

2-Atipik antipsikotik ilaçların plazma prolaktin düzeyine etkileri. Doğan Işık, Ayşegül Yıldız, Gökhun Yücel, Berna Kıvırcık Akdede, Kübra Turgut, Köksal Alptekin, Zeliha Tunca. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Antalya, 14-19 Ekim 2003, PS-PF-18;368-370. 

3-Polikliniğe ilk kez başvuran hastalarda anksiyete bozukluklarının sıklığı ve komorbidite. Doğan Işık, Beyazıt Yemez. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Erzurum, 15-20 Kasım 2005, P3-7;171-172. 

4-Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda yapılandırılmış görüşme ile DSM-IV tanılarının ve anksiyete bozukluklarının klinik değişkenlerle ilişkisinin saptanması. Doğan Işık, Beyazıt Yemez. 42. Ulusal psikiyatri Kongresi Kongre Özet Kitabı, İstanbul,  01-05 Kasım 2006, P3-P25;369-370. 

5-Fluoksetin kullanımına bağlı akut distoni ve akatizi reaksiyonu: bir olgu sunumu. Doğan Işık, Mustafa Karagöz. 11.Yıllık Toplantı- Bahar Sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu  Sempozyumu Özet  Kitabı, İzmir-Çeşme, 25-28 Nisan 2007, P.B.37;117.

6-Varenciline’in tetiklediği akut psikotik bozukluk: Bir Olgu Sunumu. Dr. Dogan Isik, Dr. Ahmet Ayer. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 25-29 Kasım 2015. PS089.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar:

1-Bipolar bozukluk hastasında düşük serum lityum düzeyi ile ortaya çıkan lityum toksisitesi-olgu sunumu. Mevhibe N. Tümüklü, Beyazıt Yemez, Doğan Işık, Ayşegül Yıldız, Ayşegül Özerdem. T. Klinikleri Farmakoloji 2003,1:110.

Planlanan projeler ve ilginç olgular:

1-Bir OKB hastasında aripirazol kullanmı sonrasında sigara kullanımının artması. Olgu sunumu.

2- Dental Anksiyetenin Sıklığı ve Neden Olan Faktörlerin Gözden Geçirilmesi.

3-Psikofarmakolojik ajanların hayvan modellerinde nöroprotektif etkilerinin araştırılması.

4-Onkoloji Hastalarında yardım arama, farkındalık, depresyon ve anksiyete arasında ilişkiler

5-Vokal kord nödül operayonu sonrasında oluşan disosiyatif amnezi olgusu.

6- Erişkin psikiyatri hastalarında internet bağımlılığı gerçek bir tanısal antite midir ve mevcut tarama testleri yeterli midir? 

7-Affektif Disosiyatif Bozukluk:Bir olgu sunumu.

8-Eşik altı panik semptomları olan hastalarda organik etiyolojilerinin saptanması.

9-Ayaktan Psikiyatri Kliniğine başvuran hastaların sigara kullanım sıklıkları ve çeşitli değişkenlerle ilişkilerinin saptanması.

10-Mirtazapinin onkolojik hastalıklarda kullanımının gözden geçirilmesi.

11-Mirtazapin in ve diğer 5-HT-2a antagonistlerinin antikansorojen etkinliğinin gösterilmesi.

12-Polikliniğe Başvuran Hastalarda yeme bozukluğu komorbiditesinin saptanması.

Yürümekte olan projeler (Prof. Dr. Burak Yuluğ)

1) Yulug B ,Isık D. Koku hafızası ile kan şekeri yüksekliği arasındaki korelasyonun kognitif testler üzerindeki prediktivitesinin incelenmesi (çalışma bitti analiz ve yazım aşamasında)

2) Isık D ,Yulug B. Şizofrenik hastalarda BDNF polimorfizmi ve tpa-BDNF yolağının ilaç rezistansı üzerine etkisi (Çalışma devam ediyor) 

3) Isık D, Yulug B. Habenula volumunun depresyon tedavisindeki rolü ve fonksiyonel ve morfolojik korelatların incelenmesi ( Çalışma devam ediyor) 

4) Çankaya S, Isık D, Yulug B. Minosiklinin parkinson hastalığında nöroprotektif etkisi (Çalışma bitti. Yazım aşamasında) 

5) Kilic E, Isık D, Yulug B, Lithiumun TBI sonrası nöroprotektif etkisinin incelenmesi (Çalışma bitti yazım aşamasında)

6) Isık D, Yulug B. Deliryum tanılı hastalarda organik etiyolojik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerinin araştırılması.( çalışma devam ediyor)

7) Isık D, Yulug B,  Hanoğlu L. TMU ile birlikte koku hafızasının depresyon tedavisindeki yeri (çalışma devam ediyor)

KATILDIĞIM  KURSLAR VE EĞİTİMLER VE KONGRELER

Lotus Psikiyatri Kursları : Antişizofrenik Bulamadık, Antipsikotik versek olur mu?, Travmatik Stres Belirtilerinin Tedavisinde Kısa süreli Yaklaşımlar,  Motivasyonel Görüşme Tekniği,  Bipolar Duygudurum Bozukluğu Sağaltımında Yeni Duygudurum Dengeleyiciler, Kognitif  Terapi,  Psikiyatride Adli Uygulamalar,  2002

Sosyal Kaygı Bozukluğu Tanı ve Tedavisinde kullanılan Ölçekler, 2002

İlaç Araştırmaları ve Etik Kurullar Kursu 2003 

Şema terapi Eğitimi (Sertifikalı) 2006 

TPD Yeterlilik Sertifikası 2007

Psikiyatride Zor Durumlar ve Tedavi Yaklaşımları, 2007

Sağlık Bakanlığının Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu (sertifikalı) 2009 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin Kursu 2012

Motivasyonel görüşme kursu 2013

PANNS ve SCID eğitimi 2011

Gebelikte ilaç kullanımı eğitimi 2010

BAB da Psikoeğitim kursu 2011

CETAD başlangıç eğitimi 2012

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi 2011

Şizofreni hastalarında Psikoeğitim kursu 2010

İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı, 2013

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Sempozyumu ,2013

Cinsel Terapi Eğitimi, 1. 2. Modül  2014

Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi Eğitimi –Süperviyon,  , 2014

7.Ulusal Anksiyete Kongresi, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları ve Şizofreni de Akılcı Tedavi ve Akılcı Psikoterapi, 2014 

Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi Eğitim Kursu, 2014

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, 2016 / 610

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitimi, 07-09 Aralık 2016

Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Bağımlılıkta Aile Terapisi Eğitimi, 2016

WPA International 2016 Congress Cape Town / South Africa

28th ECNP Congress 2015 Amsterdam / Netherlands

23th International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry - Borderlands of Psychiatry 2016 Barcelona / Spain

Doktordan Randevu Al
Uzm.Dr. Doğan IŞIK ile İletişime Geçin
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.