GRİP AŞISI = İNFLUENZA AŞISI

GRİP AŞISI = İNFLUENZA AŞISI

GRİP AŞISI=İNFLUENZA  AŞISI

İnfluenza, ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru  öksürük, burun akıntısı ile karakterize; burun, göğüs, bronşlar ve seyrek olarak da akciğerleri tutan viral infeksiyondur. Kuşları ve memelileri etkiler.

İnfluenza hala epidemiler yapmaya devam etmektedir.  Bir çok enfeksiyöz hastalık hijyenik şartların düzelmesi ve yaşa m standartlarının  yükselmesine bağlı olarak azalma göstermesine rağmen , influenza epidemileri muntazam aralarla görülmeye devam etmekte ve bazan çok ağır epidemiler yaparak yaygın  hastalık ve ölüme  yol açabilmektedir. Ayrıca bu epidemiler tüm yaş gruplarını etkileyebilmektedir. 1918-1919 yılında görülen pandemi en büyüğü olup 21 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. 1940 yılında ilk influenza aşısı üretildi.

influenza virüsünün üç  antijen tipi  hastalık yapar. influenza A insan domuz kuş ve atlarda , influenza C insan (nadiren) ve domuzda, infuenza B sadece insanda hastalık yapar.  İnsanda görülebilen her üç tip hava yolu ile nakledilir ve ani başlayan solunum yolu hastalığına neden olur. Epidemiler ve pandemilerin  en s ık influenza A tipinde görülmesinin nedeni, bu tipin, insanların yanısıra  insanlarla teması olan  domuz, at göçmen kuşlar  gibi  hayvanlarda da hastalığa  sebep olabilmesidir.

Aşı, salgında saptanan virüslerle antijenik benzerlik gösteriyor ise % 50 - 80 korunma sağlanabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için % 80’in üzerinde saptanmıştır . İnfluenza her sene antijenik değişim göstermesi yanında , aşının yaptığı immünitenin bir yıl sonunda azalması  nedeniyle her yıl yeniden yapılması gerekmektedir.

Aşı yapılması gereken riskli gruplar:

·         Kronik akciğer ve kalp  hastalığı olan çocuk ve erişkinler

·         Astım v e/veya alerjik hastalıklar

·          Kistik fibroz

·         HİV enfeksiyonu olanlar

·         Bakımevlerinde bulunanlar

·          Kronik hastalığı olanlar( metabolik hastalıklar ,Diyabet , Kronik böbrek yetersizliği ,Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler -, bağışıklığı baskılanmış  hastalar veya immünsüpresif ilaç kullananlar)

·          Yüksek riskli kişilere enfeksiyonu bulaştırma riski olanlar

·          Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli

·          Bakımevlerinde çalışanlar

·          Yüksek riskli hastalarla teması olabilecek diğer kişiler

·          Yüksek riskli hastanın diğer aile bireyleri (çocuklar dahil)                                                                                                                       

Kişisel korunma:

En etkin önlem ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlık önlemlerine dikkat etmek gerekir, uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktivite sağlanmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalar alınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerin çamaşır suyuyla silinmesi yeterlidir.

Başkalarına bulaştırmamak için ne yapmalı?

Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kapatılmalıdır. Kullanılan mendiller hemen çöpe atılmalıdır. Eller sabunlu suyla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamazsa alkol bazlı el dezenfektanları kullanılmalıdır. Eller ağız ve buruna götürülmemelidir, virus bu yolla yayılabilir. Hastalardan uzak durulmalıdır. Hastalanınca vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır.

!!!!!!!!!! Doktorlar influenzaya yakalanmak istemeyen (% 50 - 80 koruyuculuğa rağmen)herkese aşı yapabilirler!!!!!!!!!!!!!!