PSİKİYATRİ

Beden ve Ruh Bir Bütündür

Başarı Hastanesi Psikiyatri Birimi; 16 yaş ve üzerindeki bireylerde psikiyatrik hastalıkların tanısal değerlendirmesi ve tedavisi ile ilgilenir.

Hizmet sunumu, yataklı servislerde ve ayaktan poliklinik takibi ile en çağdaş araç ve yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Psikiyatri Uzmanları, Uzman Klinik Psikologlar, danışanın kapsamlı değerlendirilmesi ve tedavi sürecinde iş birliği içinde olarak çalışmalarını yürütür. Klinik muayenenin sonrasında gerekli görülen beyin görüntüleme teknikleri, laboratuvar-kan tahlilleri, nöropsikolojik testler ve gerekli durumlarda diğer branş hekimlerinden diğer tıbbi branşlarla konsültasyonlar sonrasında ön tanıya/tanıya göre tedavi planı ilgili klinik kılavuz çerçevesinde oluşturulur.

Tedavi sunumu hastanın üst düzey yararını sağlayacak şekilde, bireysel otonomisi ve tercihine de saygılı olma koşulu çerçevesinde; ayaktan ve yataklı serviste olacak şekilde planlanır. Yine aynı ilkelere bağlı olarak çağdaş tıbbın elindeki tüm tedavi olanakları, tedavi başarısının en üst düzeyde olması hedeflenerek kullanılır. Hastanın ihtiyacına göre biçimlendirilen tedavi şemasında ilaç tedavisi ve diğer biyolojik tedaviler (EKT,tDCS, vs.), bireysel/çift/aile ve grup psikoterapi çalışmaları gibi hizmetler en iyi verim alınacak şekilde, uygun zaman dilimlerinde kullanılmaktadır.

Psikiyatri Poliklinik ve Servisi Hizmetleri

Depresyon ve Duygu Durum Bozukluklar Bipolar Bozukluk,

Distimi, Siklotimi, Adet Öncesi Gerginlik Hastalığı, Loğusalık depresyonu

Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni Şizofreni, Sanrısal

Bozukluk, Atipik psikoz, Madde ve Alkole bağlı psikoz, Loğusalık psikozu Anksiyete Bozukluklari Panik Bozukluk, Takıntı

Hastalığı(OKB), Fobik Bozukluklar, Genelleşmis Kaygı Bozuklukları,                  Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

Alkol ve Madde Kulkanım Bozuklukları ve Bağımlılığı

  Tütün (Sigara), Alkol, Esrar, Eroin, Kokain, Bonzai, Solventler ( Baly, Tiner),  Extacy, Amfetamin, Metamfetamin, Sedatif-hipnotik ve Benzodiazepin Bağımlılıkları  Kumar ve Internet

Bağımlılığı,vs

Yeme Bozuklukları

  Anoreksiya Nervosa, Bulimia Nervoza, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Konversiyon Bozukluğu ve Somatoform Bozukluklar

Uyum Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

   Antisosyal, Sınırda, Histerik, Borderline, Paranoid, Vs

Dürtü Denetim Bozuklukları, Tik Bozukluğu

  Kleptomani, Piromani vs.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Parafililer

   Vaginismus, Erektil Disfonksiyon, İstek bozuklukları vs.

Uyku Bozuklukları

    Primer ve sekonder insomnialar, Narkolepsi, vs

Organik Mental Bozukluklar

 .  Deliryum, Demans, Amnestik Sendrom

Yukardaki bu hastalıkların ayaktan ya da yatarak tanı ve tedavisi ( hem psikoterapi hem de farmakoterapi şeklinde) yapılmakta iken ayrıca konsültasyon-liyezon hizmeti psikiyatri servisimizce verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri ile İletişime Geçin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

Psikiyatri Doktorları